Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Taliansko | Pokles objednávok v priemysle o -12,9%

Taliansky štatistický úrad ISTAT dnes informoval o výraznom poklese objednávok v priemysle za mesiac september 2012. Pri celkových neočistených objednávkach v priemysle to išlo v septembri k rovnakému mesiacu minulého roka už o -12,9% nadol. Poklesli hlavne objednávky v priemysle na vnútornom trhu k rovnakému mesiacu minulého roka o -15,8%. Zahraničné objednávky poklesli pri neočistených číslach k rovnakému mesiacu minulého roka o -8,1%. Týmto sa v talianskom priemysle ukazujú naďalej negatívne tendencie. Hlavne, čo sa týka slabého dopytu na vnútornom trhu.

Taliansko - pokles objednávok v priemysle.

V grafe neočistené objednávky na vnútornom trhu v priemysle v Taliansku od januára 2000 do septembra 2012. V septembri 2012 poklesli v Taliansku neočistené objednávky v priemysle k rovnakému mesiacu minulého roku až o -12,9%, na 98,0 indexových bodov, a tým na druhú najnižšiu úroveň za september od roku 2000. Len september 2001 na úrovni 96,3 indexových bodov bol na tom ešte o niečo horšie. Prepady v grafe predstavujú vždy august, sezónne najslabší mesiac v Taliansku.

Taliansky priemysel na vnútornom trhu najslabší v histórii

Taliansko - vývoj objednávok v priemysle v Taliansku.

Vývoj neočistených objednávok na vnútornom trhu v priemysle v Taliansku rovnako v septembri od septembra 2000. V septembri 2012 poklesli objednávky na vnútornom trhu v Taliansku k rovnakému mesiacu predchádzajúceho roka o -15,8%, na 86,6 indexových bodov. September 2012 bol v Taliansku s odstupom najslabší mesiac od septembra 2000.

Priemysel v zahraničnom trhu s poklesom

Sezónne očistené klesli celkové objednávky o -4,0%, pričom vnútorné objednávky poklesli o -1,4% a zahraničné objednávky priemyslu v Taliansku k predchádzajúcemu mesiacu až o -7,4%:

Taliansko - očistené objednávky priemyslu.

V grafe sezónne očistené objednávky priemyslu Talianska od januára 2000 do septembra 2012. V septembri 2012 poklesli sezónne očistené objednávky v talianskom priemysle o -4,0% k predchádzajúcemu mesiacu na 97,0 indexových bodov. K maximu z februára 2008 poklesli sezónne očistené objednávky o celkových -24,86%.

Taliansko - objednávky pre vnútorný a vonkajší trh priemyslu.

V grafe sezónne očistené objednávky na vnútornom trhu (modrým) priemyslu a vonkajšom trhu (červeným) priemyslu v Taliansku od januára 2000 do septembra 2012. Naďalej nápadná je celková slabosť vnútorných objednávok. No teraz to nevyzerá ružovo už ani so zahraničnými objednávkami . V septembri 2012 klesli sezónne očistené objednávky na vnútornom trhu v priemysle o -1,4% k predchádzajúcemu mesiacu a zahraničné objednávky poklesli sezónne očistené o -7,4%.

Zdroj dát:
1. http://www.istat.it/en/files/2012/11
2. http://dati.istat.it/?lang=en

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.