Warning: is_dir(): open_basedir restriction in effect. File(/tmp) is not within the allowed path(s): (/website/oldweb-sulik.sk/:/usr/local/lib/php/:/usr/local/share/pear/:/website/tmp/) in /quad/website/oldweb-sulik.sk/wp-content/plugins/wp-simple-firewall/src/lib/vendor/fernleafsystems/wordpress-services/src/Core/Fs.php on line 465
Zahraničný dlh Portugalska na novom maxime | Sulik.sk
Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Dlh Portugalska | Q4 2012 – Zahraničný dlh Portugalska na novom maxime

Zahraničný dlh Portugalska – Oficiálny ukážkový žiačik Portugalsko, ktorý vzorne dodržiava a presadzuje „reformy” nadiktované Trojkou, sa znovu zaskvel perfektným výsledkom. Ako informovala Portugalská centrálna banka, Banco de Portugal, zahraničný dlh Portugalska vzrástol vo všetkých sektoroch národného hospodárstva (NIIP) v Q4 2012 na novú rekordnú úroveň s -192,780 miliardy eur. Rovnako zároveň pokleslo v roku 2012 nominálne HDP a tým pádom vzrástol čistý zahraničný dlh v pomere k nominálnemu HDP ešte rýchlejšie na novú rekordnú úroveň, otrasných -115,1% nominálneho HDP! Portugalsko s týmto zahraničným dlhom dokumentuje prakticky nesolventné národné hospodárstvo. Národné hospodárstva so zahraničným dlhom okolo -100% alebo dokonca ešte viac, sú beznádejne stratené. Nikdy sa nepodarí prostredníctvom krátenia výdavkov a následne aj zmenšovaním hrubého domáceho produktu (HDP) znižovať zahraničný dlh. Portugalsko je práve v takejto situácii a preto sa dá s určitosťou povedať, že pri nastolenej agende je úplne stratené.

Vývoj zahraničného dlhu Portugalska

Vývoj zahraničného dlhu Portugalska Q1 1996 - Q4 2012.
Vývoj zahraničného dlhu, resp. stavu bohatstva (Net International Investment Position (NIIP)) v Portugalsku od Q1 1996 do Q4 2012 na kvartálnej báze v miliardách eur. V Q4 2012 vzrástol zahraničný dlh Portugalska na -192,780 miliardy eur a tým pádom na 115,1% odhadovaného nominálneho HDP z roku 2012 s odhadovanými 167,500 miliardami eur. Týmto sa zhoršuje podľa HDP zahraničný dlh Portugalska naďalej a tým pádom aj schopnosť niesť dlh vo všetkých sektoroch národného hospodárstva.

NIIP sa skladá zo stavu bohatstva vo všetkých sektoroch národného hospodárstva, ako aj verejných domácností, privátnych domácností a nefinančných podnikov, finančných inštitúcií (MFIi – Bankový systém) a Portugalskej centrálnej banky. NIIP reflektuje saldo zahraničných požiadaviek a zahraničných záväzkov a tým aj stav bohatstva vo všetkých sektoroch jedného hospodárstva v krajine a tým nadväzuje aj na čistý stav bohatstva alebo aj na čistý zahraničný dlh. Zmeny salda rezultujú z výkonnostnej bilancie, no aj z vývoja finančných hodnotových statkov a finančných záväzkov.

Na to, aby mohlo Portugalsko otočiť vývoj zahraničného dlhu, muselo by nasledujúcich 10 rokov zľahka generovať výkonnostné prebytky na úrovni cca 20 miliárd eur, predovšetkým v produkcii obchodovateľných tovarov a komodít. Toto je pod aktuálnou agendou hospodárskej a finančnej politiky v Portugalsku nemožný príbeh a dokonca aj pod inými predpokladmi len veľmi ťažko realistický scenár v tomto časovom horizonte aj pri rýchlych a masívnych investíciách do silno zaostalého priemyslu. I keď v roku 2012 poklesol deficit výkonnostnej bilancie na už len -3,442091 miliardy eur, reflektuje to predovšetkým silnú recesiu s reálnymi -3,8% v Q4 2012 v porovnaní s rovnakým kvartálom predchádzajúceho roka a tým pádom hlavne pokles importu. Keďže recesia sa vyznačuje hlavne vysokým nárastom nezamestnanosti, sociálnymi nepokojmi, bankrotmi firiem a úverovými výpadkami, nemôže sa z týchto faktov reálne vytvoriť žiadne znižovanie čistého zahraničného zadlženia, čo sa naďalej ukazuje aj pri tomto vzornom žiačikovi Trojky, v Portugalsku, na príklade oficiálnych dát.

Zdroj dát:
1.
istico/Pages/BoletimEstatistico.aspx

Ak máte otázky na R. Sulíka, napíšte mu na mail richard@oldweb-sulik.sk.

Autor článku Richard Sulík

Poslanec Európskeho parlamentu, slovenský politik, zakladateľ a predseda pravicovo-liberálnej strany Sloboda a Solidarita. Spoluautor slovenskej daňovej reformy. Bývalý poradca ministrov financií a bývalý predseda NRSR.