Ekonomika, ekonomická situácia a ekonomické údaje vybraných krajín.

Zelená energia – Green Energy (angl. – fr.)

Zelená energia (Green Energy): energia vyprodukvávaná z obnoviteľných a ekologickejších zdrojov, ako napríklad voda, obilie, vietor a pod. Zelená energia produkuje v porovnaní s konvenčnými metódami výrob energie menej znečistenia, zvyčajne je však drahšia.

*****

Green Energy: energy produced from renewable and ecologically-friendly resources, e.g., water, grains, wind, etc. Green energy produces less pollution, but is generally more expensive in comparison to conventional methods of power generation.

Späť na stránku ekonomických pojmov >>